دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

-    مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی( دوره دکتری شهرسازی)

-    سمینار تحلیل مسائل شهری ایران(دوره دکتری شهرسازی)

-    سیر اندیشه ها در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی) و (دوره دکتری شهرسازی)

-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی) و (دوره دکتری شهرسازی)

-    شکل شناسی شهری (دوره دکتری شهرسازی)

-    برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای (دوره دکتری شهرسازی)

-    تاریخ معماری جهان (دوره دکتری معماری)

-    معماری و طبیعت (دوره دکتری معماری)

-    کارگاه طراحی محیط زیست (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)

-    تاریخ هنر و معماری (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)

-    زیبایی شناسی (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)

-    زیباسازی شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه­ریزی شهری)

-    طراحی فضا و محیط­های شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه­ریزی شهری)

-    کارگاه طراحی معماری 2 (دوره کارشناسی ارشد معماری)

-    کارگاه مقدماتی بیان تصویری (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)

-    شناخت فضا و تحلیل کالبدی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)

-    کارگاه (1) و (2) شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)

-    مبانی برنامه­ریزی منطقه­ای (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)

-    کارگاه طراحی شهری 2 و 3 (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

-    کارگاه طراحی فضا و مبلمان شهری ویژه اعضاء شورای اسلامی شهر، شهرداران و کارشناسان

-    سمینار تدوین پایان نامه(دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)

-    سمینار مسائل شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)

-    سمینار تجربیات جهانی طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

-    سیر اندیشه­های در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)

-    نظریه­های طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

تجلیل توسط ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان فرهیخته به عنوان اولین بانوی استاد تمام رشته هنر و معماری

   در مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد  اسلامی ، اردیبهشت 1394

 پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ، سی و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه، آزاد اسلامی سال 1393

 هیات علمی برتر و برگزیده واحد علوم و تحقیقات، سال 1392

 پژوهشگر برگزیده  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392.

 پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1390.

 هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات، سال 1386

-  فارغ­التحصیل رشته معماری با درجه ممتاز و دریافت تشویق­نامه در شهریور ماه 1365 از دانشگاه شهید بهشتی (ملی ایران).

-   فارغ­التحصیل رشته کارشناسی ارشد «طراحی شهری» بعنوان دانشجوی رتبه اوّل دوره با درجه عالی و معدل 78/17 در سال 1372 از دانشگاه تهران.

-   فارغ­التحصیل رتبه اول اولین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی و معدل 19 در خرداد 1379 از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

 فارغ­التحصیل رتبه اوّل سومین دوره دکتری شهرسازی با درجه عالی و معدل 43/17 در شهریور 1380 از دانشگاه تهران

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

-   سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 IF=0 .3 I.S.C ISSN: 1735956

-          سردبیر نشریه بین المللی (I.J.A.U.D). International Journal of Architecture and Urban Development دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389.  ISSN: 2228-7396.

-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی - پژوهشی نقش جهان وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1391. ISSN: 23224991    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر، وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از سال 1390. ISSN: 23518630    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای تجسمی- نقش مایه- دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387. ISSN: 2008-2614    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ایران از سال 1392 ISSN: 2008-6849    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی، پژوهش‌های معماری اسلامی - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1390 ISSN: 2382-980X    I.S.C.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنرهای سنتی اسلامی، وابسته به پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1390 I.S.C

-    مدیر مسئول فصلنامه بین المللی (I.J.E.S.T ,International Journal of Environmental Science and Technologyوابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا 1392 ، IF= 3، ISSN: 1735-1472    I.S.I.

-          عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ،طرح ونماد، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395-1392.

-          عضو هیئت تحریریه فصلنامه معمار شهر، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سال 1392

-    سردبیر نشریه بین المللی And Urbanism Research and Application in Architecture، دردست انتشار :وابسته به دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال 1391.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- عمومی هفت حصار، وابسته به دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان سال 1391

-    ‌ صاحب امتیاز فصلنامه علمی فرهنگی دانشکده هنر و معماری، نقش پردازان شهر، سال 1389،  6247-2251

-    عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و تخصصی معماری و شهرسازی طی سال­های 1370، 1371 و 1372.

-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی بوم­شناسی 2345-4857 ISSN:

زمینه های تدریس

تدریس دروس دوره دکتری تخصصی شهرسازی و دوره دکتری تخصصی معماری

- مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی( دوره دکتری شهرسازی)

-    سمینار تحلیل مسائل شهری ایران(دوره دکتری شهرسازی)

- معماری و طبیعت (دوره دکتری معماری)

فرح حبیب

فرح حبیب

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

^