دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرح   حبیب

پست الکترونیکی : f.habib@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : طراحی شهری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

-    استاد تمام وعضوهییت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1380.

-    سردبیر مجله علمی- پژوهشی هویت شهر از سال 1385.

-    سردبیر مجله بین المللی International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD) از سال 1388.

-    سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی از دی ماه 1392تافروردین1396

-    عضو شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392.

-    عضو ودبیرکمیسیون تخصصی معماری وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه از سال 1388.

-    عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران از سال1386.

-    عضو کارگروه شهرسازی و معماری، کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

-    رئیس کارگروه تخصصی هنر و معماری جهت صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از سال 1393.

-    مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384تا 1393.

-    مدیر گروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392تا1394.

-    مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1386 تا سال 1388.

-    عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386.

-    عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389تا 1393.

-    عضو شورای برنامه­ریزی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385.

-    عضو کمیته منتخب دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1388.

-    عضو گروه علمی تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380.

-    عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری از سال 1380.

-    عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری از سال 1386.

-    عضو کمیته علمی هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی استان کهکلویه و بویر احمد در رشته هنر از سال 1389تا 1392.

-    عضو کارگروه تخصصی ارتقاء هیئت علمی واحد قیامدشت (تهران شرق) از سال 1391تا1393.عضویت در جوامع علمی

-    عضو انجمن مفاخر معماری ایران.

-    عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.

-    عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

-    عضو جامعه مهندسان شهرساز.

-    عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران).

-    عضو انجمن طراحان شهری ایراننحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : سردبیر مجله علمی پژوهشی هویت شهر

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/12/01

فرح حبیب

فرح حبیب

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

^